Tillsammansgudstjänst 21 feb

Medverkan av många av församlingens förmågor. Predikan av David Thornell.
Även dopförättning då två unga vuxna fick döpas.