Gudstjänst 11 april

Oscar dagens mötesledare intervjuade Jesper, en av församlingens nyaste medlemmar. Mattias påbörjade idag en ny predikoserie om Filipperbrevet. Paulina ledde nattvardsfirandet och Karin med team stod för sången.