Tillsammansgudstjänst 30 maj

På tillsammansgudstjänsten idag fick både dockan Klas och vi veta lite mer om ”Livets väg” för det var det David predikade om. Eva var mötesledare och Ellen med team ledde lovsången. Vi fick också ta del i ett Quiz som Delight stod för.