Gudstjänst 6 juni

Idag på Nationaldagen var det fest då lite fler besökare för första gången på länge kunde samlas i kyrkan för gudstjänst. Den sändes även på vår Youtubekanal. Per-Erik var mötesledare och vi fick lyssna till en predikan av Mattias. Frida och Filip ledde lovsången. Per-Erik ledde även nattvardsfirandet i slutet av gudstjänsten.