Gudstjänst 8 aug.

Mattias predikade idag under ämnet ”Följ mig – en fråga om relationer”. Simon var mötesledare och Karin och Benjamin ledde lovsången.