september 2021

Gudstjänst 26 sept

Dagens gudstjänst leddes av Oskar Götesson. Karin och Benjamin Havskog var lovsångsledare. Larsolof Egbäck predikade om ”Det levande vattnet” och Anders Pansell höll en parentation över en församlingsmedlem som lämnat oss.

Gudstjänst 19 sept

Idag hade vi glädjen av att ha barnvälsignelse för Elicia Blanc. Mattias Gustavsson predikade om lövhyddohögtiden. Sång och musik stod Karin Havskog med team för och Simon Delavaux var mötesledare. I slutet av gudstjänsten delade Andreas Bergström några tankar.

Gudstjänst 5 sept.

Efter några lovsånger som leddes av Frida intervjuade David en av årets konfirmander, Jakob. Sedan följde ett inslag från söndagsskoj som Kicki och Hilda höll i. Jan informerade om vårt skolprojekt i Rwanda innan David predikade om ”Glädje i givande”. Nattvardsstunden leddes av Anders.