Gudstjänst 26 sept

Dagens gudstjänst leddes av Oskar Götesson. Karin och Benjamin Havskog var lovsångsledare. Larsolof Egbäck predikade om ”Det levande vattnet” och Anders Pansell höll en parentation över en församlingsmedlem som lämnat oss.