Gudstjänst 3 okt

Idag var det Eva Andersson och Mattias Gustavsson som ledde dagens gudstjänst. Ellen Thornell med team sjöng lovsånger, både för oss och med oss. Vi hade glädjen att ha dopförrättning. Det var Louise Petersson som döptes av Jan Fritzson . David Thornell presenterade årets konfirmander, Signe, Alice och Idun, och de fick var sin bibel.
Paulina Wetterbro predikade om ”Var firade Jesus-Lövhyddohögtiden”. Nattvarden leddes av Simon Delavaux och tillfälle gavs till förbön.