Gudstjänst 28 nov

Första Adventsgudstjänsten inleddes med att ett barn fick tända det första ljuset i en vackert smyckad kyrka. Joel framförde ett trumpetsolo från läktaren. Mötesledare var Anders. Mattias predikade om ”Hosianna – Jesus är räddningen”. Vi fick sjunga många av adventspsalmerna med Joel på trumpet och Andreas på flygel och även lyssna till ytterligare ett trumpetsolo av Joel. Lovsången i slutet av gudstjänsten leddes av Frida, Eva och Joel. Samlingen avslutades med adventsfika och gemenskap i församlingsvåningen.