Gemensam tillsammansgudstjänst 27 mars

I söndags hade vi en gemensam tillsammansgudstjänst med Storegårdskyrkan! Vilken fest det blev med ca 120 gudstjänstbesökare i lokalen. Ungdomsledarna David & Jacob ledde mötet och ungdomarna stod för lovsången. Sedan drogs vi med i ett drama som utgick från Joh kap 21 då Jesus möter lärjungarna vid stranden. Våra teamare från Mariannelunds Bibelskola höll i en lek med några av barnen. Emanuel Havskog höll en apell invävt i dramat om att Jesus älskar oss men att Han också ställer oss frågan: Älskar du mig? Gudstjänsten avslutades med lovsång och bön med flera olika bönestationer. Gudstjänsten övergick sedan i fika och gemenskap!