Gudstjänst med dop 7 maj

Denna gudstjänst var en riktig fest! Vi fick börja med att döpa 4 personer till Jesus. Efteråt predikade David om att dopet innebär att det gamla är förbi, något nytt har kommit. Samuel & Hila ledde lovsången tillsammans med några vänner. Vi fick också fira nattvard tillsammans som leddes av Per-Erik. Kristoffer informerade om att […]

Gudstjänst med dop 7 maj Läs mer »