Gudstjänst med dop 7 maj

Denna gudstjänst var en riktig fest! Vi fick börja med att döpa 4 personer till Jesus. Efteråt predikade David om att dopet innebär att det gamla är förbi, något nytt har kommit. Samuel & Hila ledde lovsången tillsammans med några vänner. Vi fick också fira nattvard tillsammans som leddes av Per-Erik. Kristoffer informerade om att Royal Rangers kommer ha en pröva-på-gång framöver. Vi fick också en kort hälsning från våra teamare som befann sig i England. Gudstjänsten leddes av Mattias & Emelie.