Konfa-avslutning 2023

Söndagen 3 september fylldes kyrkan lite extra då det var gudstjänst med avslutning för konfa-året. Efter en pampig inledning så fortsatte gudstjänsten med predikan, drama, sång och en del annat och både ledare och konfirmander medverkade. I dramat gestaltades hur Gud har skapat oss med goda avsikter men hur vi gått vilse och att Gud sände Jesus för att förlåta och hjälpa oss att hitta rätt igen vilket Daniel Thornell spann vidare på i sin predikan. Efter en fin stund med bland annat förbön för konfirmanderna så inbjöds övriga församlingen till bönestationer medans lovsången ljöd. När gudstjänsten var slut väntade fotografering utanför kyrkan och fikaborden stod dukade för den som ville. Det blev en mycket fin gudstjänst med Jesus i centrum.