Lars Magnusson

Gudstjänst 11 april

Oscar dagens mötesledare intervjuade Jesper, en av församlingens nyaste medlemmar. Mattias påbörjade idag en ny predikoserie om Filipperbrevet. Paulina ledde nattvardsfirandet och Karin med team stod för sången.

Gudstjänst 28 mars

Predikade gjorde idag missionären Rauli Lehtonen. Vi fick också en hälsning från Tchad. Miriam Delavaux och Mattias Gustavsson hade ett inslag från missionsrådet. Mattias var också mötesledare. Ellen och Kicki från Söndagsskoj berättade om Jesus som är den fasta grunden. Maggie med team stod för sången.