Ge en gåva

Vi tror att vår ekonomi och våra resurser är en gåva från Gud. Bibeln talar om att ge tillbaka en del av det som blivit mitt till församlingen och ytterst till Gud. Det kan handla om att ge av sina förmågor och sin tid men också pengar. I våra gudstjänster ges det alltid tillfälle att ge en gåva till församlingen för att våra verksamheter ska fungera. Församlingens ekonomi bygger i största del på medlemmars gåvor. Tack för din gåva!

Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång,
för Gud älskar en glad givare. 2 Kor 9:7