Verksamhet

Våra verksamheter drivs av pastorerna tillsammans med församlingens medlemmar. Genom alla våra verksamheter vill vi peka på Jesus och evangeliet om Honom. För att detta ska fungera så behöver vi medlemmar som är aktiva och villiga att tjäna. Det handlar om att ge till församlingen av sin kraft och tid. Vi är så tacksamma för alla som är med och drar sitt strå till stacken. Vi behöver varandra! Vår församling har många typer av verksamheter. Ni kan läsa mer om dessa under rubriken verksamhet.

1 Kor 12:12 – Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus.