Barn

I Markusevangeliet kapitel 10:14 säger Jesus ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de.”
Vi vill vara en församling där barnen får ta plats och synas. Vi har tre olika delar av vår barnverksamhet – Söndagsskoj, Delight och
Royal Rangers. Klicka på den verksamhet som du vill läsa mer om. Ca 2 gånger per termin har vi också tillsammansgudstjänst där barnen får medverka extra mycket på gudstjänsten.