Söndagsskoj

Söndagsskoj är namnet på vår söndagsskola. Den pågår under gudstjänsttid söndagar 10.30-11.30 precis som Delight.
Söndagsskoj är för alla barn mellan 3-10 år. En vanlig söndag är det 10-15 barn som träffas i kyrkans nedervåning. Om man är med på Söndagsskoj, får man uppleva sång, musik, lekar, spel, tävlingar och ibland pyssel eller film. Vår Bibelberättelse utgår alltid från ett litet drama. Efter storsamling med alla åldrar tillsammans har vi samling i tre olika åldersgrupper, 3-5 år, 6-8 år och 9-12 år. Söndagsskoj har också två fadderbarn, ett i Chile och ett i Indien. Till dessa samlar vi in pengar varje söndag. Varje termin har vi också Tillsammansgudstjänst, där söndagsskoj är med på gudstjänsten i kyrksalen. Uppstart 27 aug!
Kontaktperson: Anna Fransson – 073 985 82 70