Gudstjänst

Vi gör vårt bästa för att söndagens gudstjänst ska vara relevant, trovärdig, lättgänglig och på olika sätt förmedla det kristna budskapet. De brukar innehålla sång, musik, bibelläsning, predikan, drama, bön bland annat.

Alla våra gudstjänster är offentliga och dit är alla välkomna. De hålls på söndagar klockan 10:30 om inget annat annonseras. I samband med gudstjänsten är det Söndagsskoj för barn i åldern 3-10 år och Delight om man går i årskurs 5-7. Barnen är med ca 15 minuter på gudstjänsten och går sedan till sina samlingar. Efter gudstjänsten i kyrksalen är alla välkomna till kyrkfika i den intill liggande serveringslokalen.

Vid några tillfällen per termin är det lite annorlunda gudstjänster, exempelvis tillsammansgudstjänster, julfest och påskgudstjänst. I kalendern ser du när det inträffar. Du kan lyssna på söndagarnas predikningar på hemsidan under predikningar. Varmt välkommen att vara med och fira gudstjänst tillsammans med oss!

Obs! Under juli så har vi inga gudstjänster i kyrkan utan hänvisar till
Eksjö Camping söndagar kl 18:00.