Mission

Pingstförsamlingen i Eksjö har under sina snart 90 år bedrivit en omfattande missions- och hjälpverksamhet runt om i världen. Redan när församlingen bildades startades hjälpverksamhet och 1927 understöddes för första gången en missionär. Sedan dess har vi bedrivit mission i bland annat Mongoliet, Portugal, Argentina och Tanzania och flera av våra egna medlemmar har varit ute på missionsfälten och arbetat. Idag bedriver vi mission i bl.a. Afrika, Ryssland och Öst-Europa. Är du intresserad av att åka ut på en missionsresa så kan du söka bidrag från församlingens missionsstipendium. Mer information och ansökningsblankett finns bifogat nedan.