Internationellt

Pingstförsamlingen i Eksjö har under sina snart 90 år bedrivit en omfattande missions- och hjälpverksamhet runt om i världen. Redan när församlingen bildades startades hjälpverksamhet och 1927 understöddes för första gången en missionär. Sedan dess har vi bedrivit mission i bland annat Mongoliet, Portugal, Argentina och Tanzania och flera av våra egna medlemmar har varit ute på missionsfälten och arbetat. Idag bedriver vi mission i bl.a. Afrika, Ryssland och Öst-Europa. Är du intresserad av att åka ut på en missionsresa så kan du söka bidrag från församlingens missionsstipendium. Mer information och ansökningsblankett finns bifogat nedan.

Rwanda

I december 2019 startade vi, tillsammans med vår kontakt i Rwanda, ett projekt som hjälper barn att kunna gå i skolan. För närvarande är det 74 barn i låg och mellanstadieåldern som får hjälp med uniform, skolböcker och basal hälsovård. Även familjerna får stöd och hjälp med att starta miniprojekt för att kunna försörja sig.Vår insats och medverkan görs möjlig tack vare överskott från den secondhand butik som vi driver tillsammans med Missionskyrkan och Erikshjälpen. Vill du veta mera om Rwanda och det arbete vi bedriver? Läs vad våra missionärer skrivit.

Tchad/Niger

I Tchad och Niger stödjer vi sedan 1:a april 2021 Mirjam Börjesson. Mirjam jobbar med mission i västafrika genom organisationen IBRA. Man har räknat ut att två miljarder människor bor i områden med mindre än 0,1 % kristna.
Ja, den siffran är hög. Detta är inte statistik. Och inte är det ett projekt. Det är vårat uppdrag. Niger och Tchad är två länder med låg läskunnighet. Här finns också folkgrupper där evangeliet inte nått fram ännu. Här finns språk som saknar Bibel på sitt språk. Här finns många som ännu inte fått höra berättelsen om vem Jesus är. Här kommer en hälsning från Niger.

Moçambique


Mikael och Jeni jobbar med bibelöversättning och alfabetisering i portugistalande Afrika. Mikael jobbar som översättningskonsult på distans från Sydafrika med team i Mocambique, han har nyligen också trätt in i rollen som mentor till en översättare som också tränas att bli översättningskonsult. Mikael jobbade i över 17 år med översättningen av Nya Testamentet till Nyungwespråket i Tete, Mocambique som invigdes 2020. Jeni jobbar med alfabetisering och produktion av litteratur med Little Zebra Books. De har tre barn som studerar i USA och Kenya.

Ryssland

Pingstförsamlingen i Penza (ca 65 mil sydost om Moskva) blev Eksjös vänförsamling år 1975 då detta område antogs som vårt förbönsområde i Ryssland. Ungefär samtidigt grundades församlingen i Penza. Men det var först år 1992 som vi fick vetskap om att det fanns en församling i staden och vi fick kontakt med varandra. Våren 1996 var första gången som vi mötte representanter från Penza. Sedan dess har vi varit där vid tre tillfällen och vi upplever från båda sidor att det är viktigt att hålla kontakt och få lära av varandra. Vi har även kunnat stötta församlingen i Penza med ekonomisk hjälp till sommarläger för barn och ungdom, ekonomiskt stöd till en evangelisationstidning, samt genom en humanitär transport av kläder och skor hösten 1999. År 2001 genomfördes ett ungdomsutbyte mellan församlingarna då sju ungdomar från Penza var en vecka i Eksjö och nio ungdomar från Eksjö besökte Penza en vecka. Senaste besöket i Penza var 2006 då en grupp från församlingen närvarade vid invigningen av den om – och tillbyggda kyrkan inne i Penza.

Kroatien

Kievs Bibelinstitut är en missionsbibelskola i Kiev, Ukraina. Elever kommer från flera länder från Eurasien och kurserna bedrivs under Juni, Juli och Augusti. Eleverna har ofta någon form av teologisk utbildning i botten. Skolan har en tydlig missionsprofil med fokus på onådda folkgrupper och för evangeliet till obrutna områden. Vi har kunnat stödja några elever som då har fått möjlighet att komma till skolan och genomföra utbildningen. De har sedan sänts ut till olika länder och områden som missionärer. Där har vi fortsatt att ge stöd för att de ska kunna vara kvar och missionera.

Indien

Uppdatering kommer…

Erikshjälpen

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation och en second hand-verksamhet med en gemensam vision; en förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi som församling är med och stödjer Erikshjälpens arbete och deras Second Hand-verksamhet.
Läs mer om Erikshjälpen på deras hemsida https://erikshjalpen.se/