Östeuropa

Kievs Bibelinstitut är en missionsbibelskola i Kiev, Ukraina. Elever kommer från flera länder från Eurasien och kurserna bedrivs under Juni, Juli och Augusti. Eleverna har ofta någon form av teologisk utbildning i botten. Skolan har en tydlig missionsprofil med fokus på onådda folkgrupper och för evangeliet till obrutna områden. Vi har kunnat stödja några elever som då har fått möjlighet att komma till skolan och genomföra utbildningen. De har sedan sänts ut till olika länder och områden som missionärer. Där har vi fortsatt att ge stöd för att de ska kunna vara kvar och missionera.