Ryssland

Penza

Pingstförsamlingen i Penza (ca 65 mil sydost om Moskva) blev Eksjös vänförsamling år 1975 då detta område antogs som vårt förbönsområde i Ryssland. Ungefär samtidigt grundades församlingen i Penza. Men det var först år 1992 som vi fick vetskap om att det fanns en församling i staden och vi fick kontakt med varandra.

Våren 1996 var första gången som vi mötte representanter från Penza. Sedan dess har vi varit där vid tre tillfällen och vi upplever från båda sidor att det är viktigt att hålla kontakt och få lära av varandra. Vi har även kunnat stötta församlingen i Penza med ekonomisk hjälp till sommarläger för barn och ungdom, ekonomiskt stöd till en evangelisationstidning, samt genom en humanitär transport av kläder och skor hösten 1999.

År 2001 genomfördes ett ungdomsutbyte mellan församlingarna då sju ungdomar från Penza var en vecka i Eksjö och nio ungdomar från Eksjö besökte Penza en vecka. Senaste besöket i Penza var 2006 då en grupp från församlingen närvarade vid invigningen av den om – och tillbyggda kyrkan inne i Penza.