Hemgrupper

Förutom att mötas till Gudstjänst har kristna, mer eller mindre genom hela kyrkans historia mötts i smågrupper i varandras hem. I vår församling kallar vi detta för hemgrupper. I en större gemenskap som vår församling kan det vara en utmaning att lära känna andra människor lite djupare. Vi har därför ett antal mindre grupper av mindre storlek som möts för olika typer av samlingar. Några av dessa är smågrupperna. De består av 5-10 personer och träffas vanligtvis hemma hos varandra för att fika och umgås men också läsa Bibeln och samtala med varandra om den kristna tron eller hur man har det just nu.

I smågrupperna är bönen och att be för varandra en naturlig del och där kan det vara lättare att berätta om det som tynger och få hjälp att be för det eller det man är tacksam för och få glädjas tillsammans med andra i det. Några grupper träffas varje vecka och några varannan vecka, de flesta ses på onsdagar men inte alla. Till smågrupperna är alla välkomna, precis som de är och oberoende av hur långt man kommit i sin tro på Jesus.

Vill du veta mer om våra hemgrupper så maila till pingstkyrkan@eksjo-pingst.se eller kontakta
någon av våra anställda.