Hemgrupper

Förutom att mötas till Gudstjänst har kristna, mer eller mindre genom hela kyrkans historia mötts i smågrupper i varandras hem. I vår församling kallar vi detta för hemgrupper.

Vi har ett antal olika hemgrupper som samlas regelbundet för gemenskap, bön och samtal. I den lilla gruppen kan du få dela livet, både med och motgång med andra. Det finns grupper för folk i olika åldrar och livssituationer. Vill du veta mer om våra hemgrupper så maila till pingstkyrkan@eksjo-pingst.se eller kontakta någon av våra anställda.