Konfa

Ett galet roligt år med massa nya tankar, intryck och upplevelser! I nuläget träffas vi varje tisdag mellan kl 13:30 – 15:30 på nedervåningen. Vi brukar börja samlingarna med drop-in-fika blandat med sköna samtal. Sedan följer undervisning med relevanta teman (ca 20-30 min) innan vi delar upp oss i grupper och diskuterar det vi nyss har fått höra. Vi brukar alltid avsluta våra samlingar med en kort andakt då tillsammans. Under året brukar vi även åka på två kortare utflykter/resor tillsammans. Vanligtvis en hajk på hösten och en stockholmsresa på våren. Året avslutas genom att vi som konfagrupp deltar på Bödalägret tillsammans vecka 33.

Vi bedriver konfirmationen ekumeniskt tillsammans med Storegårdskyrkan, Missionskyrkan och i Eksjö, samt Alliansförsamlingen i Värne. Konfirmationsundervisningen är gratis men deltagarna betalar ett självkostnadspris i samband med läger. Alla som vill och går i årskurs 8 är välkomna, även de som annars inte deltar i församlingarnas verksamhet. Sista anmälan – 29 aug.
Kontaktperson: David Thornell (Ungdomsledare)