Historia

Pingstförsamlingen i Eksjö bildades år 1923 av 28 personer som sedan en tid hade mötts i en bönegrupp och upplevt dopet i Den Helige Ande. Det blev så viktigt för dessa personer att få leva ut sin tro och de nya andliga erfarenheterna som de gjort att de beslöt sig för att bilda en ny församling. Två områden som fick högsta prioritet var söndagsskola och mission och fortfarande är det centrala områden i församlingens arbete. Församlingens vision är att vara en församling för människor i alla åldrar och livssituationer i Eksjö och är formulerad ”Alla behöver någon”.

Idag består församlingen av ca 220 medlemmar. Församlingen har alltsedan bildandet varit en del av svensk pingströrelse och samarbetar med andra pingstförsamlingar kring till exempel mission och biståndsverksamhet, missbrukarvård genom LP-verksamheten och den stora sommarkonferensen Nyhemsveckan. Samarbetet mellan kyrkorna i Eksjö är idag också en naturlig del av arbetet och vi samarbetar med andra kristna församlingar i vår stad genom EKS, (Eksjö kristna samarbetsråd) och Skolkyrkan.

Den första kyrkan låg på Norr i Eksjö och på 30-talet invigdes den nybyggda Betaniakyrkan på Köpmannagatan där posten idag finns. Sedan år 1990 bedrivs pingstkyrkans verksamhet i fastigheten Lyckan vid Vattentorget. Denna fastighet byggdes i jugendstil kring sekelskiftet som Godtemplarlokal och högsäte för den då starka nykterhetsrörelsen. På trettio-talet övertog arbetarrörelsen byggnaden som då blev Folkets Hus. År 1987 såldes den hårt nedslitna byggnaden till Pingstförsamlingen som under några år sökt nya lokaler.

Församlingen har lagt ner mycket möda på att ta fram den ursprungliga formen och genom att varsamt renovera och bygga till fått ändamålsenliga lokaler för att möta dagens behov. Förutom regelbunden vård och uppdatering av byggnaden så har på senare år köket byggts ut rejält och solpaneler lagts på taket.

Café Lyckan är öppet på onsdag förmiddag och lördagar och vill vara en öppen port till stadens invånare. Gudstjänst hålls regelbundet året runt. Församlingen ser barn och ungdomsverksamheten som mycket viktig och har grupper för olika åldrar och intressen. En församling består av olika människor och olika verksamheter. Men det viktigaste för församlingen är relationen till Jesus och gemenskapen med honom och varandra. Välkommen att ta reda på mer om vår församling och att kontakta eller besöka oss!