Gudstjänst 9 april

Mattias predikade om den Helige Ande. Maggie med team ledde lovsången och vi fick ett inslag från söndagsskoj. Under mötet fick vi vara med om en dopförättning och Anders ledde mötet.

Gudstjänst

Mattias predikade idag om glädjen i att ge. Vi fick en annorlunda och intressant presentation av skapelseberättelsen från Söndagsskoj och Karin med team stod för lovsången. Oscar ledde mötet och Emelie ledde nattvardsstunden.

Gudstjänst 25 april

Idag predikade David Thornell om ”Glädjen i tron”. Söndagsskoj hade en frågetävling. Mattias var mötesledare. Mattias och Ellen berättade om ett projekt i Pakistan. Ellen och Frida ledde lovsången.

Gudstjänst 11 april

Oscar dagens mötesledare intervjuade Jesper, en av församlingens nyaste medlemmar. Mattias påbörjade idag en ny predikoserie om Filipperbrevet. Paulina ledde nattvardsfirandet och Karin med team stod för sången.

Gudstjänst 28 mars

Predikade gjorde idag missionären Rauli Lehtonen. Vi fick också en hälsning från Tchad. Miriam Delavaux och Mattias Gustavsson hade ett inslag från missionsrådet. Mattias var också mötesledare. Ellen och Kicki från Söndagsskoj berättade om Jesus som är den fasta grunden. Maggie med team stod för sången.