LYSSNA
25 sep 2016
"Helande"
Mattias Gustavsson
20 sep 2016
"Som om Gud finns" 1
Mattias Gustavsson
18 sep 2016
"Bibeln"
Tomas GranathVi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Tillsammansgudstjänst

25 september

Mattias, Viktor och Oscar på gitarr samt Benjamin på bas inledde gudstjänsten med att leda oss i två lovsånger.
Mattias Gustavsson, församlingens pastor, hälsade sedan välkommen och Benjamin, barn/ ungdomspastor, bad för dagens samling. Temat för gudstjänsten var HELANDE.
Eftersom det idag var Skolyrkans dag uppmärksammades dess verksamhet och att man är i behov av förbön för sitt arbete t ex deltagandet i Nyfiket på Prästängsskolan och den årliga Julvandringen.
Margit Kenneteg spelade till den unisona sången.
Det är också nytt läsår för konfirmationen och därmed var det dags för Tim att få sin Bibel och även förbön för sitt konfaår.
Mattias Gustafsson höll en minipredikan utifrån temat och för dagens Bibelläsning svarade flera olika personer.
Frida började med att läsa från Matteus om de fyra vännerna som bar fram en sjuk man till Jesus. Den Bibelberättelsen handlar inte bara om mannens sjukdom utan minst lika mycket om vännernas tro och vilja. Jesus brydde sig inte heller bara om mannens sjukdom utan hela hans välbefinnande, hans frälsning.
Nästa Bibelberättelse hämtades från Markus och lästes av Benjamin. Den handlade om kvinnan som led av blödningar och om när Jesus uppväckte Jairos dotter. Tänk att det räcker att hålla sig nära Jesus. Vi kan inte köpa helandet, inte heller förtjäna det utan det är en gåva. Berättelsen lär oss också att Jesu möjligheter är gränslösa, inte ens döden är någon gräns, vilket Jesus visar flera gånger i Bibeln. Händer helande idag, eller var det bara på Bibelns tid? Kicki berättade om hur hon under flera ungdomsår var drabbad av daglig huvudvärk, men hur hon under sitt Bibelskoleår i 19-årsåldern fick uppleva ett gradvis helande.
Margit fortsatte läsa ur Lukas om officerens tjänare som var sjuk. Officeren hade förstått Guds möjligheter, han krånglade inte till det. Ibland verkar vi tro att det är viktigt hur vi ber och vem som ber när det enda viktiga är vem vi ber till.
Ur Johannes läste Viktor om den lame mannen vid Betesdadammen. I Bibeln står det att det en dag inte ska finnas några sjukdomar och att allt ska vara perfekt. Detta kommer inte att ske här på jorden utan i himlen. Alla helandeunder som sker här på jorden är en försmak av hur det ska bli i himlen.
Det fanns många olika böne- och förbönsstationer att gå till innan vi hade god gemenskap vid kaffeborden.

Text: Anna Fransson
Foto: Lars Magnusson

StartBig
Swish

RR-hajk

Äktenskapskurs