Gudstjänst 5 sept.

Efter några lovsånger som leddes av Frida intervjuade David en av årets konfirmander, Jakob. Sedan följde ett inslag från söndagsskoj som Kicki och Hilda höll i. Jan informerade om vårt skolprojekt i Rwanda innan David predikade om ”Glädje i givande”. Nattvardsstunden leddes av Anders.