april 2021

Gudstjänst 25 april

Idag predikade David Thornell om ”Glädjen i tron”. Söndagsskoj hade en frågetävling. Mattias var mötesledare. Mattias och Ellen berättade om ett projekt i Pakistan. Ellen och Frida ledde lovsången.

Gudstjänst 11 april

Oscar dagens mötesledare intervjuade Jesper, en av församlingens nyaste medlemmar. Mattias påbörjade idag en ny predikoserie om Filipperbrevet. Paulina ledde nattvardsfirandet och Karin med team stod för sången.