Gudstjänst 16 okt

Ekumenisk gudstjänst i Eksjö kyrka med återblick av ”Frälst 71” men också framåtblick. Vi fick lyssna till mycket sång och musik av Eksjöpojkarna och Anita och Tomas Granath. Ett par vittnesbörd från Frälst 71 och i avslutningen bibelläsning, bön och vittnesbörd av pastorerna från de olika kyrkorna i Eksjö. Sist i gudstjänsten bad vi gemensamt ”Fader vår” och kyrkoherden avslutade med att be välsignelsen innan vi sjöng ”Bred dina vida vingar”. Efter gudstjänsten följde mingel med servering av korv o bröd och kaka i Pingstkyrkan.