Tillsammansgudstjänst 31 okt

Som inledning i dagens Tillsammansgudstjänst läste Johanna ett bibelord. Ellen med team fortsatte sedan att leda oss i några sånger. Anita informerade om resultatet för församlingens ”Världens Barn” insamling. I en tävling som Oscar höll i tävlade Frida och Kristofer mot varandra och vi som publik fick gissa vem som skulle vinna. David och Ellen illustrerade början av predikan med att hjälpas åt. David fortsatte sedan att predika om David och Goliat. Under tiden vi sjöng lovsånger gavs tillfälle för förbön och gudstjänsten avslutades med fika i församlingsvåningen.