Tillsammansgudstjänst 30 maj

På tillsammansgudstjänsten idag fick både dockan Klas och vi veta lite mer om ”Livets väg” för det var det David predikade om. Eva var mötesledare och Ellen med team ledde lovsången. Vi fick också ta del i ett Quiz som Delight stod för.

Gudstjänst 23 maj

Larsolof förmedlade pingstens budskap idag på Pingstdagen. Vi fick lyssna till flera sånger av Karin med team. Oscar var mötesledare. Ellen berättade om en missionssatsning via ”Gå ut mission” och ”Sten Labb” förklarade på ett intressant sätt för oss och söndagsskoj vad treenighet är.

Gudstjänst 16 maj

Idag fick vi lyssna till Fredrik och Annies livshistoria. Simon var mötesledare och Maggie med team stod för sången. Vi fick också en förklaring på ”Kristi Himmelsfärdsdagen”. Mattias predikade om Jesu återkomst.

Gudstjänst 9 april

Mattias predikade om den Helige Ande. Maggie med team ledde lovsången och vi fick ett inslag från söndagsskoj. Under mötet fick vi vara med om en dopförättning och Anders ledde mötet.

Gudstjänst

Mattias predikade idag om glädjen i att ge. Vi fick en annorlunda och intressant presentation av skapelseberättelsen från Söndagsskoj och Karin med team stod för lovsången. Oscar ledde mötet och Emelie ledde nattvardsstunden.

Gudstjänst 25 april

Idag predikade David Thornell om ”Glädjen i tron”. Söndagsskoj hade en frågetävling. Mattias var mötesledare. Mattias och Ellen berättade om ett projekt i Pakistan. Ellen och Frida ledde lovsången.

Gudstjänst 11 april

Oscar dagens mötesledare intervjuade Jesper, en av församlingens nyaste medlemmar. Mattias påbörjade idag en ny predikoserie om Filipperbrevet. Paulina ledde nattvardsfirandet och Karin med team stod för sången.