Gudstjänst 16 okt

Ekumenisk gudstjänst i Eksjö kyrka med återblick av ”Frälst 71” men också framåtblick. Vi fick lyssna till mycket sång och musik av Eksjöpojkarna och Anita och Tomas Granath. Ett par vittnesbörd från Frälst 71 och i avslutningen bibelläsning, bön och vittnesbörd av pastorerna från de olika kyrkorna i Eksjö. Sist i gudstjänsten bad vi gemensamt …

Gudstjänst 16 okt Läs mer »

Gudstjänst 10 aug

Efter att Per-Erik hälsat oss välkomna till gudstjänst fick vi sjunga med i lovsånger som Maggie med team ledde. Vi hade glädjen att hälsa nya medlemmar välkomna till församlingen. David och delar av missionsrådet informerade om de olika missionsuppdrag som församlingen har. Mattias predikade om ”Vem var Paulus”och inledde därmed serien om Paulus.

Gudstjänst 3 okt

Idag var det Eva Andersson och Mattias Gustavsson som ledde dagens gudstjänst. Ellen Thornell med team sjöng lovsånger, både för oss och med oss. Vi hade glädjen att ha dopförrättning. Det var Louise Petersson som döptes av Jan Fritzson . David Thornell presenterade årets konfirmander, Signe, Alice och Idun, och de fick var sin bibel. …

Gudstjänst 3 okt Läs mer »

Gudstjänst 26 sept

Dagens gudstjänst leddes av Oskar Götesson. Karin och Benjamin Havskog var lovsångsledare. Larsolof Egbäck predikade om ”Det levande vattnet” och Anders Pansell höll en parentation över en församlingsmedlem som lämnat oss.

Gudstjänst 19 sept

Idag hade vi glädjen av att ha barnvälsignelse för Elicia Blanc. Mattias Gustavsson predikade om lövhyddohögtiden. Sång och musik stod Karin Havskog med team för och Simon Delavaux var mötesledare. I slutet av gudstjänsten delade Andreas Bergström några tankar.

Gudstjänst 5 sept.

Efter några lovsånger som leddes av Frida intervjuade David en av årets konfirmander, Jakob. Sedan följde ett inslag från söndagsskoj som Kicki och Hilda höll i. Jan informerade om vårt skolprojekt i Rwanda innan David predikade om ”Glädje i givande”. Nattvardsstunden leddes av Anders.

Sång & musikgudstjänst 4 juli

Sommarens ekumeniska sång & musikgudstjänster kl 18 på Eksjö Camping på söndagar  inleddes idag. Detta var det första av fem söndagskvällar. Denna gång stod Josefine Lindström för andakten och Erling Lundberg för sång och musik.