Gudstjänst 24 okt

Idag hade vi besök av ett lovsångsteam från Mariannelunds Folkhögskola. Vi fick sjunga med i många av lovsångerna och vi fick även lyssna till ett vittnesbörd från en av ungdomarna. Anders Pansell stod för mötesledningen och Mattias Gustavsson predikade om Paulus.

Gudstjänst 17 okt

Inför en fullsatt kyrka fick vi idag lyssna till Eksjöpojkarna som sjöng ett flertal sånger. Mötesledare var Mattias Gustavsson. Predikade gjorde Evert Kullberg och Thomas Granath. Everts ämne var ”Bön, Helig Ande och Guds ord” och Thomas ämne var ”Tillsammans”. Mellan predikningarna sjöng Anita och Thomas Granath ett par sånger. I avslutningen gavs tillfälle för …

Gudstjänst 17 okt Läs mer »

Gudstjänst 16 okt

Ekumenisk gudstjänst i Eksjö kyrka med återblick av ”Frälst 71” men också framåtblick. Vi fick lyssna till mycket sång och musik av Eksjöpojkarna och Anita och Tomas Granath. Ett par vittnesbörd från Frälst 71 och i avslutningen bibelläsning, bön och vittnesbörd av pastorerna från de olika kyrkorna i Eksjö. Sist i gudstjänsten bad vi gemensamt …

Gudstjänst 16 okt Läs mer »

Gudstjänst 10 aug

Efter att Per-Erik hälsat oss välkomna till gudstjänst fick vi sjunga med i lovsånger som Maggie med team ledde. Vi hade glädjen att hälsa nya medlemmar välkomna till församlingen. David och delar av missionsrådet informerade om de olika missionsuppdrag som församlingen har. Mattias predikade om ”Vem var Paulus”och inledde därmed serien om Paulus.

Gudstjänst 3 okt

Idag var det Eva Andersson och Mattias Gustavsson som ledde dagens gudstjänst. Ellen Thornell med team sjöng lovsånger, både för oss och med oss. Vi hade glädjen att ha dopförrättning. Det var Louise Petersson som döptes av Jan Fritzson . David Thornell presenterade årets konfirmander, Signe, Alice och Idun, och de fick var sin bibel. …

Gudstjänst 3 okt Läs mer »

Gudstjänst 26 sept

Dagens gudstjänst leddes av Oskar Götesson. Karin och Benjamin Havskog var lovsångsledare. Larsolof Egbäck predikade om ”Det levande vattnet” och Anders Pansell höll en parentation över en församlingsmedlem som lämnat oss.

Gudstjänst 19 sept

Idag hade vi glädjen av att ha barnvälsignelse för Elicia Blanc. Mattias Gustavsson predikade om lövhyddohögtiden. Sång och musik stod Karin Havskog med team för och Simon Delavaux var mötesledare. I slutet av gudstjänsten delade Andreas Bergström några tankar.

Gudstjänst 5 sept.

Efter några lovsånger som leddes av Frida intervjuade David en av årets konfirmander, Jakob. Sedan följde ett inslag från söndagsskoj som Kicki och Hilda höll i. Jan informerade om vårt skolprojekt i Rwanda innan David predikade om ”Glädje i givande”. Nattvardsstunden leddes av Anders.