Royal Rangers

Royal Rangers är en scoutverksamhet inom pingströrelsen. Vi finns i ett 60 tal länder och här i Eksjö startade vi upp i mitten av 90- talet. Royal Rangers står för ett kristet förvaltarskap med barn och ungdomar. Detta innebär en kristen livssyn och ansvar i demokratisk anda. Verksamheten drivs både utomhus och inomhus med tränade ledare. Samhörigheten förstärks i och med att vi bär likadana kläder. I Eksjö har varje gång 10-15 barn och ungdomar från 8 år och uppåt. På sommarhalvåret är vi så gott som alltid ute och då brukar vi vara på våran ”Royalplats”. Den ligger en bit utanför stan alldeles intill en sjö. Där har vi byggt upp vindskydd, vedförråd och eldstad. Om man går i klass 2-3 är man med i Rangers, sedan blir man en PatrullRangers och i klass 6 börjar man i TeamRangers.
Från ca 15 år och uppåt kan man bli en ”LedarRanger” och då hjälpa till i övriga grupper. Dessa är också inbjudna till internationella läger. Vi träffas på onsdagar kl 18.15 under terminstid. Kontaktperson: Mikael Frisk – 073 817 96 26