Bli medlem

Som medlem är man en del av församlingen. Vi tror på att var och en har något att bidra med och räknar med varandra. Bibeln beskriver församlingen bland annat som en kropp där alla delar förutsätter varandra. Medlem i församlingen kan man bli genom att vara/bli döpt i vatten och sin bekännelse av Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Man har även viljan att dela församlingens aktuella utmaningar såväl som framtida genom bön och handling. Vi har inga medlemsavgifter. All vår verksamhet finansieras genom frivilliga ekonomiska bidrag, och vi tror att Bibelns tionde-princip av min inkomst är en god nivå. Vi kontrollerar inte medlemmarnas givande. Vill du veta mer kontakta pastor David Thornell för vidare samtal.