Vision


Vår dröm är att hela Eksjö ska bli berörda av Jesus genom församlingen. Församlingen är världens hopp, Sveriges hopp, Eksjös hopp och varje människas hopp. Allt vi gör i församlingen, vare sig det syns eller inte, speglas mot drömmen. Drömmen om Pingstförsamlingen Eksjö sammanfattas med ALLA BEHÖVER NÅGON. Det innebär den enorma utmaningen att möta människors två största, äldsta och djupaste behov – behovet av andra människor och svaret på livets mysterium. Det första behovet vet man om mer eller mindre. Det andra är som bibeln uttrycker det ”djup ropar till djup” (Ps 42:8). Man anar att det borde finnas mer under jordelivet än att bara leva och dö. Vår dröm är att möta människors behov eftersom ALLA BEHÖVER NÅGON.

Hur går vi tillväga?

Vi använder 1, 11, 111 för att beskriva hur vi vill tänka för att ha med olika dimensioner.  Det är lite som en triangel med 1 och 11 i basen och 111 i spetsen uppåt. Det blir stabilt om man börjar i det mindre och det stora vilar därpå.

1- Det personliga mötet är avgörande, med Gud och någon annan.

11- Den mindre gemenskapen där vi kan se och bry oss om varandra, växa och mogna i lärjungaskap till Gud tillsammans.

111- Den stora festen tillsammans i gudstjänst och tillbedjan.