Afrika

Burundi

Församlingen har haft ett långvarigt engagemang i Burundi,ända sedan 1959. Det var då Kerstin Fransson, utsänd av Pingst Eksjö, kom till Mugara. I nära 40 år var hon verksam som barnmorska men också aktiv i Mugara-församlingens ledning. Rusagara är en annan plats i Burundi där Kerstin Fransson varit verksam. Där var vi också engagerade i bibelskolan under flera år. Vill du veta mera om Burundi och det arbete vi bedriver?
Läs vad våra missionärer skrivit.

Rwanda

Församlingen har haft missionärer utsända till Rwanda sedan 1965. Nu finns det bara ett fåtal missionärer kvar i landet. Församlingarna är förenade i en organisation, ADEPR, men är annars ganska självständiga. År 2012, var vi med och startade ett ”Ko-projekt”, Dorkas. Det syftar till att ge fattiga familjer möjlighet att bli självförsörjande. Kalvar som föds ges vidare till andra familjer som får ta del av projektet och får en höjd levnadsstandard. Dorkas leds av en lokal styrelse som ser till att allt sköts på rätt sätt.

I december 2019 startade vi, tillsammans med vår kontakt i Rwanda, ett projekt som hjälper barn att kunna gå i skolan. För närvarande är det 74 barn i låg och mellanstadieåldern som får hjälp med uniform, skolböcker och basal hälsovård. Även familjerna får stöd och hjälp med att starta miniprojekt för att kunna försörja sig.Vår insats och medverkan görs möjlig tack vare överskott från den secondhand butik som vi driver tillsammans med Missionskyrkan och Erikshjälpen. Vill du veta mera om Rwanda och det arbete vi bedriver? Läs vad våra missionärer skrivit.

Malawi

”När inbördeskrig härjade i bl.a Burundi flydde många till grannländerna. Burundier från Mugara kom till Malawi och började där predika i olika flyktingläger. Senare växte detta och malawier kom också till tro. De startade upp en församling som kallar sig Swedish Pentecostal Church (SPC), då de har sina rötter i Sverige genom Mugara-församlingen. Församlingen har ca 40 kyrkor runt om i Malawi där de årligen växer sig större. Eksjö Pingstförsamling är med och stöttar SPC ekonomiskt och håller regelbunden kontakt sedan 2016.”